‏‏

‏‏

:: اطلاعات تماس

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان ایلام

آدرس : بلوار مدرس- روبروی سازمان صنعت و معدن و تجارت استان ایلام- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام

تلفن :
08433335220 / 08433344213
08433349181 / 08433335220
فکس : 08433332281